90 English vocabulary about HOTEL | Vocabulary by topics

8
1190 English vocabulary about Hotel
——————————————————–
Enjoy English – Enjoy Learning! Enjoy English!
Make Learning English funnier and more effective through: Stories with subtitles, vocabulary by topics with images, conversations by topics.
——————————————————–
Playlists:
– Learn English through stories with subtitles:
– Learn English through conversations:
– Learn English vocabulary:
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #hotel #Vocabulary

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/du-lich/

8 comments

  1. Tuyết Mai Trần 18 June, 2020 at 01:34 Reply

    Tặng các bạn list 3000 từ vựng hay dùng nhất và file mp3 phát âm để học nhé http://bit.ly/3000w_

  2. Cung hoc tieng Anh 18 June, 2020 at 01:34 Reply

    Chữ thứ 2 đọc sai rồi. Vacancy đọc là “vếy kân xi” đâu phải “vấy cân ni”

Leave a reply