Bài văn khấn bà chúa Xứ núi Sam Châu Đốc

0
24Bài văn khấn bà chúa Xứ núi Sam Châu Đốc
Xem chi tiết:

Nội dung bài văn khấn cúng tại đền bà chúa Xứ núi Sam

Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ Bà Chúa Sứ.

Cúi xin được phù hộ độ trì. Hương tử con là: Ngụ tại:….

Ngày hôm nay là Ngày….. Tháng….. Năm.

Con sắm sửa kim ngân, hương hoa, lễ vật chí thiết một lòng thành tâm dâng lễ, sám hối cầu xin phù hộ cho hương tử con được: gia quyến bình an, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, bách sự cầu được như ý. ……. (Muốn gì cầu xin) Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ Bà Chúa Sứ, cúi xin được phù hộ độ trì.
———————————————————————
văn khấn bà chúa xứ châu đốc an giang, bài văn khấn bà chúa xứ núi sam, văn khấn miếu bà chúa xứ, bài văn khấn bà chúa xứ châu đốc, văn khấn cúng bà chúa xứ, văn khấn lễ bà chúa xứ châu đốc, văn khấn vía bà chúa xứ, văn khấn cúng bà chúa xứ châu đốc, văn khấn bà chúa xứ châu đốc, bài khấn bà chúa xứ châu đốc, văn khấn bà chúa xứ núi sam châu đốc, văn khấn bà chúa xứ núi sam, văn khấn chùa bà chúa xứ, văn cúng bà chúa xứ châu đốc, bài khấn cúng bà chúa xứ châu đốc

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/tong-hop/

Leave a reply