Bài văn khấn tại đình đền miếu phủ đầy đủ chính xác nhất

0
24Bài văn khấn tại đình đền miếu phủ đầy đủ chính xác nhất

Văn khấn Thành Hoàng ở đình đền miếu phủ

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

– Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần. 

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. 

Hưởng tử con là …………………………………………………… Tuổi …………………………. 

Ngụ tại……………………………………………………………………………………………………. 

Hôm nay là ngày…… tháng……năm…..(Âm lịch) 

Hương tử con đến nơi ………………………………………….. (Đình hoặc Đền hoặc Miếu) thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản… 

Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khoẻ dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. 

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Phục duy cẩn cáo! 

Bài văn khấn ban công đồng ở đình đền miếu phủ

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương 

– Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế 

– Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu 

– Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh 

– Con lạy Tứ phủ Khâm sai 

– Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh 

– Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng 

– Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô 

– Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu 

– Con lạy cộng đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể. 

– Con lạy quan Chầu gia. 

Hương tử con là:…………………………………….Tuổi………………….. Cùng đồng gia đại tiểu đẳng, nam nữ tử tôn 

Ngụ tại:………………………………………………………. 

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm………………(Âm lịch). Tín chủ con về Đền…………… thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. 

Phục duy cẩn cáo!

Bài văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu ở đình đền miếu phủ

Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng 

– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền khung cao Thượng đế. 

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

– Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa. 

– Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu. 

– Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương. 

– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đạitướng. 

Hưởng tử con là …………………………………………………….. Tuổi …………………………… 

Ngụ tại…………………………………………………………………………………………………………. 

Hôm nay là ngày…… tháng……năm…….(Âm lịch) 

Hương tử con đến nơi Điện (hoặc Phủ, hoặc Đền)………chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con 

thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia đạo chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. 

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Phục duy cẩn cáo!

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/tong-hop/

Leave a reply