Cách làm scoreboard và fix players offline siêu dễ trong minecraft pe

6
27B1: Tạo 2 cái :
Command 1 : scoreboard objectives add a dummy ” Money”
Command 2 : scoreboard objectives add b dummy ” Money ẩn”
B2: Xóa 1 cái – tạo lại cái đó – cân bằng 2 cái :
Command 1 : scoreboard objectives remove a
Command 2 : scoreboard objectives add a dummy “Money”
Command 3 : scoreboard objectives setdisplay a descending
Command 4 : /execute @a ~~~ scoreboard players operation @p a = @p b
B3 : Thêm hoặc giảm tiền bằng lệnh
Thêm : scoreboard objectives add @p b “số tiền”
Giảm : scoreboard objectives remove @p b “số tiền”
========+======+======== chỉ có vậy thôi
Nếu thấy hay hãy cho mik 1 like 1 subscrise để mik có động lực làm ra video mới cho các bạn xem nha bye :))

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/game/

6 comments

Leave a reply