#HCMUNRE gặp gỡ và trao đổi online với cựu sinh viên khoa Môi trường

0
20Ngày 9/5/2020, Trung tâm Thông tin – Thư viện có thực hiện buổi gặp gỡ, trao đổi trực tuyến thông qua ứng dụng TranS để lắng nghe những chia sẻ đến từ hai bạn cựu sinh viên khoa Môi trường hiện đang theo học chương trình sau đại học tại Hàn Quốc và Nhật Bản
1. Bạn Nguyễn Thùy Trang, cựu sinh viên Khóa 01 Khoa Môi trường, hiện đang làm học viên cao học ở Viện khoa học Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc với là nghiên cứu ứng dụng các mô hình hóa để dự báo, mô phỏng, đánh giá sự thay đổi của khí hậu và giải thích các hiện tượng cực đoan của môi trường.
2. Bạn Nguyễn Đăng Khoa, là một cựu sinh viên khóa 02 Khoa Môi Trường, hiện đang là du học sinh sau đại học tại Đại học Kyushu, Nhật Bản với chuyên ngành kỹ thuật năng lượng và môi trường
………………………………………………………………………………………
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐚̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 #𝐇𝐂𝐌𝐔𝐍𝐑𝐄
𝟐𝟑𝟔𝐁 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐒𝐲̃, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐓𝐏. 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐰𝐰𝐰.𝐡𝐜𝐦𝐮𝐧𝐫𝐞.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧
Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟖.𝟑𝟖𝟒𝟒𝟑𝟎𝟎𝟔 𝐅𝐚𝐱: 𝟎𝟖.𝟑𝟖𝟒𝟒𝟗𝟒𝟕𝟒
𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐇𝐂𝐌𝐔𝐍𝐑𝐄 – 𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐀 𝐋𝐀̀ 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀 Đ𝐈̀𝐍𝐇
Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐚̂́𝐧 𝐒𝐮𝐛𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐇𝐂𝐔𝐌𝐑𝐄 đ𝐞̂̉ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐥𝐢𝐩 𝐛𝐨̂̉ 𝐢́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐡𝐞́

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/tong-hop/

Leave a reply