Trường Quốc tế Anh Việt TP.HCM | British Vietnamese International School

7
28Trường Quốc tế Anh Việt TP.HCM (BVIS) đã phát triển một chương trình song ngữ mới cho nền giáo dục ở Việt Nam. BVIS mang đến một nền giáo dục chất lượng vượt trội nhằm bảo vệ và gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa và di sản của người Việt, đây là một mô hình giảng dạy rất độc đáo và đặc biệt. Ở khối Trung học, Nhà trường triển khai rất thành công chương trình Trung học Quốc tế IGCSE và Tú tài Anh (A Level).

Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) TP. HCM, Trường song ngữ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận hoàn toàn bởi Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS). Trường Quốc tế Anh Việt cũng là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia, tổ chức các trường quốc tế hàng đầu thế giới. Chúng tôi là một đại gia đình gồm 55 trường quốc tế có mặt ở Trung Quốc, Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á và Châu Mỹ, mang đến nền giáo dục vượt trội cho khoảng 50.000 học sinh từ mầm non đến hết trung học.

Chúng tôi đã thiết lập quan hệ cộng tác độc đáo với Học viện Juilliard tại New York và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nghĩa là học sinh của Trường có cơ hội tiếp cận tuyệt vời với các chuyên gia hàng đầu thế giới về nghệ thuật trình diễn và các môn học trong nhóm STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học)

Website:

The British Vietnamese International School – BVIS TP.HCM has developed a new dual language concept in education for Vietnam. We produce a very high-quality international education. Fully integrated within the curriculum is the deliberate nurturing and safeguarding of Vietnamese language, culture and heritage, a very unique and special model. At secondary school we have established a very successful International IGCSE and International A Level programme.

The British Vietnamese International School British Vietnamese International School HCMC, the only international bilingual school in Vietnam fully accredited by the CIS (Council of International Schools). BVIS is a part of Nord Anglia Education, the world’s leading premium schools organisation. We are a fast-paced and growing family of 55 international schools in China, Europe, the Middle East, South East Asia and The Americas, providing the outstanding education to approximately 50,000 students from preschool through to the end of secondary education.

We have established unique collaborations with The Juilliard School, New York and the Massachusetts Institute of Technology (MIT), meaning our students get unrivalled access to world leading experts in the performing arts and STEAM subjects (science, technology, engineering, arts and maths).

Website:

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/tong-hop/

7 comments

  1. Tung Nguyen 20 May, 2020 at 04:30 Reply

    This is environment training good. I want poper vietnam more environment learning is this more than

Leave a reply