Văn khấn cúng ngày Vía Thần Tài

0
12Văn khấn cúng ngày Vía Thần Tài
Văn khấn cúng ngày Vía Thần Tài
Văn khấn cúng ngày Vía Thần Tài

Văn khấn cúng ngày Vía Thần Tài
Khi thực hiện nghi thức cúng thần Tài hàng ngày hay vào ngày mùng 10 hàng tháng, một việc quan trọng không thể thiếu là đọc văn khấn Thần Tài thỉnh Thần lên và nghe lời cầu khấn của gia chủ.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Con kính lạy Thần tài vị tiền.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Tín chủ con là:……….
Ngụ tại:……….

Hôm nay là ngày:………. tháng:………. năm:……….

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!
——————————————————————————
bài văn khấn trong ngày cúng vía thần tài, bài văn khấn vía thần tài, văn khấn cúng vía thần tài, bài văn khấn cúng thần tài thổ địa, bài văn khấn ông địa thần tài, bài văn khấn thần tài, bài văn khấn thần tài thổ địa, bài văn khấn thần tài thổ địa hàng ngày, bài văn khấn trong ngày cúng vía thần tài, bài văn khấn vía thần tài, văn khấn an vị bát hương thần tài, văn khấn an vị thần tài thổ địa

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/tong-hop/

Leave a reply