Văn khấn xin chuyển bàn thờ thổ công thần tài sang nhà mới

0
25Văn khấn xin chuyển bàn thờ thổ công thần tài sang nhà mới
Xem chi tiết:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật

Hôm nay là ngày: …. tháng … năm ………… 

Tín chủ con là: …………………..tuổi….

Hiện đang trú tại: …………………

Kính cáo chư vị Tôn thần, nay vì thay đổi nơi sinh sống, chúng con xin làm lễ Thiên Linh vị Tài thần Thổ địa, để đặt bàn thờ Thổ Địa Tài Thần vào nơi mới, từ nơi cũ sang địa chỉ……………………. (hoặc từ vị trí cũ sang vị trí mới trong phòng)

Con kính xin chư vị Tôn thần bản gia, bản địa chấp lễ chấp cầu cho được phép di chuyển ban thờ sang nơi mới.

Tín chủ: ……………………. con xin thành tâm kính bái.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!
————————————————————————-
văn khấn chuyển bàn thờ thần tài sang nhà mới, văn khấn chuyển bàn thờ thần tài về nhà mới, văn khấn thay bàn thờ thần tài, văn khấn thay bàn thờ thần tài mới, văn khấn di chuyển bàn thờ thần tài, văn khấn xin chuyển bàn thờ thần tài, bài văn khấn chuyển bàn thờ thần tài, văn khấn chuyển hướng bàn thờ thần tài, văn khấn chuyển bàn thờ thần tài mới, bài khấn chuyển bàn thờ thần tài, bài cúng chuyển bàn thờ thần tài, khấn chuyển bàn thờ thần tài, văn cúng chuyển bàn thờ thần tài, bài cúng chuyển ban thần tài, bài khấn di chuyển bàn thờ thần tài, văn khấn di chuyển ban thần tài

Nguồn: https://kemduongtrangdamat.com

Xem thêm bài viết khác: https://kemduongtrangdamat.com/tong-hop/

Leave a reply